[1_2]

חקלאות אורגנית

החקלאות עוסקת בייצור תוצרת חקלאית טובה ובריאה, תוך התחשבות בערכי טבע ושימור קרקע.
החקלאות האורגנית תורמת להגנת הסביבה, לשיפור איכות האוויר והמים ולטיוב הקרקע ופוריותה, כל זאת תוך הימנעות משימוש בכימיקלים אסורים ובחומרים סינטטיים. עיבוד הקרקע וגידול התוצרת נעשה ללא שימוש בחומרי הדברה ודישון ותוך הקפדה יתרה בכל שלבי הטיפול העיבוד האחסון והשינוע של התוצרת.

 

איך נדע שבאמת קנינו אורגני? נחפש על המוצר את הסמל האורגני של משרד החקלאות וחברת הפיקוח:

בניגוד לבדיחה האומרת כי את הגידולים האורגניים מרססים בלילה, קיים בישראל חוק מ-2008 המסדיר את הפיקוח על המוצרים האורגניים, וקובע סמל אחיד לסימון תוצרת זו. מיום כניסת החוק לתוקף אסור לסמן תוצרת אורגנית ללא סמל זה.

הגוף הרשמי האמון בישראל המוכר על ידי האיחוד האירופי הוא "השירותים להגנת הצומח ולביקורת" (PPIS) במשרד החקלאות . גוף זה הסמיך מספר גופי אישור ובקרה הרשאים להעניק ליצרן שעמד בכל הדרישות והבדיקות את הרשות לסמן את התוצרת כאורגנית.

[/1_2]

[1_2_last]

אורגני

[/1_2_last]