Entries by farm

שמן זית גלילי

שמן זית גלילי – תרבות בת אלפי שנים האם שאלתם את עצמכם פעם מה משותף לנו ולתושבי הגליל לפני אלפי שנים? זה בטח לא המכונית בה אנו נוסעים או האייפון שבכיס. אם ינחת אצלנו פתאום אחד מאבותינו הקדומים, במידה ולא יבהל יתר על המידה, יזהה קרוב לוודאי דבר אחד שכמעט ולא השתנה במשך אלפי השנים […]